Η Moodys υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα στο ’Α1’ το αξιόχρεο της IBM

MarketNews

Η Moodys υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα στο

Η Moodys Investors Service υποβάθμισε το αξιόχρεο της IBM κατά μία βαθμίδα, στο "Α1", από "Αα3" και αναθεώρησε παράλληλα το outlook σε "σταθερό" από "αρνητικό".

"Παρά τα ισχυρά, ακόμη, μέτρα προστασίας από το χρέος και την πρόοδο στη μετάβαση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας προς την παροχή εταιρικών υπηρεσιών, την ανάλυση δεδομένων και τις υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud, η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει τη μεταμόρφωση και το υψηλό επίπεδο επενδύσεων που έχουν επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της IBM, καθώς και τις ανησυχίες ότι η IBM θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που αναμενόταν αρχικά ως προς το να αυξήσει τα συνολικά της έσοδα και να επιστρέψει στο προφίλ κερδοφορίας που κατέγραφε πριν το 2016", ανέφερε ο Richard Lane, αντιπρόεδρος της Moodys.