Στα 10.815.197 άτομα ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας

MarketNews

Στα 10.815.197 άτομα ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας  , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, σχετικά με την ηλικία, το φύλο, την υπηκοότητα καθώς και στοιχεία νοικοκυριών και πυρηνικών οικογενειών, όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.

Ο Μόνιμος Πληθυσμός της Χώρας ανήλθε σε 10.815.197 άτομα από τα οποία 5.302.703 άρρενες (ποσοστό 49,0 %) και 5.512.494 θήλεις (ποσοστό 51,0%).

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών (50,7%) εμφανίζεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών (51,8%)εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στους εννέα από τους δέκα μεγαλύτερους ήμους της χώρας, οι θήλεις είναι περισσότερες από τους άρρενες με εξαίρεση το δήμο Ρόδου όπου οι θήλεις αποοτελούν το 49,9%. Στο δήμο Θεσσαλονίκης εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό στις θήλεις (54,3%).

Η μεγαλύτερη μέση ηλικία (44,2 έτη) εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ η μικρότερη μέση ηλικία (39,8 έτη) εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα προκύπτει, επίσης, ότι η μέση ηλικία του μονίμου πληθυσμού της Ελλάδας είναι 41,9 έτη με την περιφερειακή ενότητα Μυκόνου να παρουσιάζει την μικρότερη μέση ηλικία κατοίκων (37,0 έτη) και την περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη (49,0 έτη).

Όπως έχει επισημανθεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η μεθοδολογία της Απογραφής 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών, τόσο ως προς τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής, όσο και ως προς την επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων. Συνεπώς, τα α̟οτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.