Μόχλευση... Τί είναι;

Ακριβός Γιώργος

Μόχλευση... Τί είναι;, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Μόχλευση είναι με απλά λόγια η δυνατότητα να επενδύσουμε μεγαλύτερα κεφάλαια από αυτά πού πραγματικά κατέχουμε. Αυτή η πρακτική επενδύσεων μέσω μόχλευσης πολλαπλασιάζει  τα ΚΕΡΔΗ αν η αγορά κινηθεί υπέρ μας αλλά και τις ΖΗΜΙΕΣ αν η αγορά κινηθεί εναντίον μας.

AΣ ΔΟΥΜΕ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ   ( EUR/USD)
KAI ΣΤΑ 3 ΥΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΘΑ "ΑΝΕΒΕΙ" ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΠΟΤΕ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  "LONG".

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1 ΠΡΟΣ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΣΩ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΣΩ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
"MARGIN CALL"  (ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΘΕΣΗΣ)

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ 100$ ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ 10.000$ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1/100.
ΤΟ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΟ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ    pip (κάθε μεταβολή κατά 1 pip αυξάνει η μειώνει το κεφάλαιο μας όπως είναι φανερό).
ΓΙΑ ΤΑ 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΑΣ Η ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ   pip ήταν 7,5$
(τα παραπάνω παραδείγματα δεν συμπεριλαμβάνουν προμήθειες και spreads συναλλαγών.)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές με μόχλευση;

Οι συναλλαγές με μόχλευση βασίζονται στον ορισμό μιας αναλογίας για κάθε δολάριο στον λογαριασμό σας. Τα χρήματα που χρησιμοποιείτε στη συναλλαγή αποτελούν τα χρήματα που θέτετε σε κίνδυνο. Τα χρήματα αυτά ονομάζονται "περιθώριο" (margin).  Για παράδειγμα: εάν επενδύετε $100 και χρησιμοποιείτε δείκτη μόχλευσης 1:200, τότε διαθέτετε $200 για τη συναλλαγή σας για κάθε $1 της επένδυσής σας (περιθώριο). Εάν ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας επενδύοντας $100, μπορείτε να φτάσετε έως τα $20.000 (200x100).

Για ποιο λόγο υπάρχουν οι συναλλαγές με μόχλευση;

Στην αγορά Forex, η χρήση της μόχλευσης επιτρέπει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης των κερδών σας. Η μόχλευση είναι απαραίτητη γιατί οι συναλλαγές Forex συνεπάγονται πολύ μικρές διαφορές τιμών. Πράγματι, η διαφορά μπορεί να αποτελείται από ένα κλάσμα του ενός σεντ. Με τέτοια μικρά ποσά, μπορεί να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξασφαλιστούν σημαντικά κέρδη, καθώς και μεγάλη αρχική επένδυση.

Η χρήση της μόχλευσης σας επιτρέπει να καταστήσετε πολύ πιο γρήγορα αποδοτική την επένδυσή σας με μικρότερη αρχική επένδυση. Οι συναλλαγές Forex πραγματοποιούνται πολύ γρήγορα και, για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να δείξετε μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τη μόχλευση. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης μόχλευσης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να χάσετε την επένδυσή σας, όταν το ζεύγος νομισμάτων έχει κατεύθυνση αντίθετη με την πρόβλεψή σας.  Σας συμβουλεύουμε να μην θέτετε σε κίνδυνο περισσότερα χρήματα από αυτά που είστε διατεθειμένος να χάσετε.

Τι είναι το περιθώριο (margin);

Το "περιθώριο" (margin) αποτελείται από το ποσό που δηλώνετε στη συμφωνία Forex την οποία ανοίγετε, δηλαδή την επένδυση που θέτετε σε κίνδυνο.

Οι χρηματομεσίτες ή brokers των online συναλλαγών πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι επενδυτές είναι σε θέση να πληρώσουν στην περίπτωση που σημειωθεί απώλεια στις συναλλαγές των επενδυτών. Οι επενδυτές καταθέτουν σε έναν λογαριασμό χρήματα, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ενδεχόμενων απωλειών τους. Τα χρήματα αυτά ονομάζονται επίσης "ελάχιστη εγγύηση". 

Μέσω των περιθωρίων, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε αγορές στις οποίες η ελάχιστη επιτρεπόμενη συναλλαγή είναι ήδη πολύ υψηλή για εκείνους. Οι συναλλαγές με τη χρήση περιθωρίων μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη, αλλά και τις πιθανές απώλειες.

Οι αναλογίες κέρδους και απώλειας στις συναλλαγές με μόχλευση

Όπως αναφέρεται παραπάνω, το περιθώριο αποτελεί την επένδυσή σας. Συνεπώς, επενδύετε ένα περιθώριο των $1.000 για μια συμφωνία ύψους $100.000. Η αναλογία σας είναι 1:100. Στην περίπτωση που η ισοτιμία συναλλάγματος παρουσιάσει διακύμανση, για παράδειγμα, της τάξεως του 0,5%, το περιθώριό σας θα αλλάξει κατά 50%! Δεδομένου ότι η συμφωνία σας αντιστοιχεί 100 φορές στην αξία του περιθωρίου σας, η αλλαγή του 0,5% γίνεται 100 φορές μεγαλύτερη, δηλαδή 50%.

Μπορείτε να περιορίσετε τον δείκτη κινδύνου σας;

Ο δείκτης κινδύνου σας μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση των τιμών "Ελαχιστοποίησης Ζημιάς" (Stop-Loss). Οι τιμές αυτές ορίζονται από εσάς, τον επενδυτή. Επιλέγετε μια τιμή Ελαχιστοποίησης Ζημιάς η οποία αντιστοιχεί στο χαμηλότερο σημείο στο οποίο επιθυμείτε να φτάσετε. Στην περίπτωση που η αγορά φτάσει στην τιμή αυτή, η συμφωνία σας θα τερματιστεί αυτόματα και εσείς δεν θα έχετε μεγαλύτερη απώλεια. Επειδή εσείς ορίζετε την τιμή αυτή, μπορείτε να ελέγχετε την επένδυσή σας.

Μπορείτε δηλαδή να σιγουρευτείτε ότι δεν θα χάσετε περισσότερα χρήματα από αυτά που είστε διατεθειμένος να χάσετε. Κατά τον ίδιο τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να θέσετε μια τιμή "Κατοχύρωσης Κερδών" (Take-Profit). Η τιμή αυτή επιτρέπει τον αυτόματο τερματισμό της συμφωνίας, σας όταν παρουσιαστεί η τιμή που έχετε θέσει.

Η Κατοχύρωση Κερδών σας διευκολύνει κατά τον έλεγχο των συναλλαγών σας, επειδή με τη χρήση του εργαλείου αυτού δεν απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της θέσης σας εκ μέρους σας.  Όσο η συμφωνία σας παραμένει ανοιχτή, μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αλλάξετε τις τιμές που έχετε ορίσει. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 100% για τον ορισμό των τιμών αυτών, διότι οι συνθήκες της αγοράς ενδεχομένως επηρεάσουν ξαφνικά τις συναλλαγές. Για παράδειγμα, η αγορά μπορεί να αλλάξει απρόβλεπτα και γρήγορα, και όσοι δραστηριοποιούνται στις συναλλαγές Forex ενδέχεται να μην μπορούν να εκτελέσουν τις προσδιορισμένες τιμές, επειδή το περιβάλλον των συναλλαγών τους βρίσκεται ξαφνικά εκτός της σφαίρας ελέγχου τους. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

1)Λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στην αύξηση των ίδιων κεφαλαιων ,οταν η επενδυτική μας “θέση” στην αγορά είναι σωστή.
2)Μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε μεγαλύτερα απο τα ίδια κεφάλαιά μας ,όταν υπάρχουν ευκαιρείες “αγορών” ή “πωλήσεων” (προυποθέτει την εμπειρία του επενδυτή).
3)Μας δίνει την δυνατότητα “αντιστάθμισης κινδύνου” σε μια ήδη “ανοιχτή θέση” ,είτε σε ένα συναλλαγματικό κίνδυνο(για εμπορικές επιχειρήσεις κυρίως).
4)Σε εξαιρετικά momentum( για έμπειρους επενδυτές) όταν αυξάνεται ο συντελεστής της π.χ. απο 100 σε 200 παράγει κερδη με καταιγιστικούς ρυθμούς(ειδικότερα σε ισχυρή τάση,υπέρ της "ανοιχτής θέσης μας).
5)Δίνει την δυνατότητα σε “χαρισματικούς”μεσαίους και  μικροεπενδυτές να επιτύχουν κέρδη που σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς το εργαλείο “μόχλευση”.
6)Κάτω απο σωστή χρήση αποτελεί εξαιρετικό χρηματοοικονομικό εργαλείο επενδύσεων αφού οχι μόνο πολλαπλασιάζει τα κέρδη ,αλλα ταυτόχρονα μπορεί ν αντισταθμίζει και τον κίνδυνο.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

1)Αυξάνει με εκθετικό ρυθμό τον κίνδυνο όταν είμαστε στην “λάθος πλευρά” της αγοράς,όταν δηλ. η επενδυτική μας θέση είναι αντίθετη της πορείας των τιμών.
2)Υπάρχει κίνδυνος ολικής απώλειας των ίδιων κεφαλαίων,ειδικότερα σε αλόγιστη χρήση της!
3)Δημιουργεί τεράστια “ψυχολογική πίεση” στην πλειονότητα των επενδυτών ,αυξάνοντας το στρες και οδηγώντας τους σε “βεβιασμενες” αποφάσεις κάτω απο την επίδραση του “φοβου” σε κάθε “ρυτιδα” κίνησης ενάντια στην θέση που έχουν αναλάβει!
4)Ωθεί σε στιγμιαίες εξάρσεις χαράς και λύπης “θολονωντας” την κρίση του επενδυτή.
5)Επιταχύνει μέσα σε λίγο χρόνο το φαινόμενο της “βυθισης” κεφαλαίου όταν η αγορά κινείται ενάτια στην θέση μας, και η ανάκτηση των απωλειών χρειάζεται ποσοστιαία μεγαλύτερα κέρδη!π.χ. μετά απο απώλειες 50% στο κεφάλαιο απαιτούνται κέρδη 100%, για να επανέλθουμε χωρίς ζημίες στο αρχικό κεφάλαιό μας.
6)Είναι ένα “δικοπο μαχαιρι” στα χέρια άπειρων επενδυτών το οποίο απο όποια πλευρά και να κρατηθεί   απλά θα τους “ματώσει”!

Ο τρόπος χρήσης αυτού του χρηματοοικονομικού εργαλείου εξαρτάται απο την εμπειρία, τις γνώσεις ,το ταλέντο και την “ψυχραιμια” του κάθε επενδυτή,μπορεί να γίνει κάτω από σωστή διαχείριση κινδύνου ενα “υπεροπλο” κερδών αλλά σε αντίθετη περίπτωση το “απόλυτο όπλο” καταστροφής.

Η επιβίωσή μας στην “ζουγκλα της μοχλευσης” αποτελεί πρωταρχικό στόχο και τα διαχρονικά κέρδη πολύπλευρες γνώσεις ,ταλεντο ,εμπειρια και σωστη ψυχολογια,η πλήρης κατανόηση της έννοιας ΜΟΧΛΕΥΣΗ(LEVERAGE), αποτελεί βήμα τεράστιας σημασίας για την εμπλοκή μας στον κόσμο του forex!

Σημαντική παρατήρηση
Πάντα οι εντολές αγοράς ή πωλησής στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή τα CDFs να δίνονται με προκαθορισμένο stop-loss "ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΖΗΜΙΩΝ" έτσι ώστε αν η αγορά κινηθεί εναντίον μας να μην κινδυνεύει το συνολικό κεφαλαιό μας.

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ http://inforex-trading.blogspot.gr/