Αθήνα 21 Απρίλη 1967…

Τον χειμώνα στην Αθήνα, είχαμε πλέον φύγει από τις πολυκατοικίες των αξιωματικών στην Ριζάρη, είχαμε βρει σπίτι και πάλι στο Παγκράτι