Το ελληνικό κράτος “πυροβολεί” τα πόδια του!

Παρανόμως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες εκδίδουν εγκυκλίους απαιτώντας οι ανάπηροι άνθρωποι να προσκομίσουν για την εξυπηρέτησή τους από αυτές, αποκλειστικά και μόνο 1 είδος πιστοποιητικών αναπηρίας, αυτό των ΚΕ.Π.Α.

Ο νέος κανονισμός ΚΕ.Π.Α. στερεί το δικαίωμα υπαναχώρησης του εξεταζόμενου

Βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που ορίστηκε πρόσφατα (σχετ. 1), όπως αυτός υλοποιείται από μία ψηφιακή υπηρεσία δύσχρηστη και μη προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία καθώς δεν συμμορφώνεται...