Παρανόμως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες εκδίδουν εγκυκλίους απαιτώντας οι ανάπηροι άνθρωποι να προσκομίσουν για την εξυπηρέτησή τους από αυτές, αποκλειστικά και μόνο 1 είδος πιστοποιητικών αναπηρίας, αυτό των ΚΕ.Π.Α.

Ενεργώντας ορθά και σύννομα οι αρμόδιοι Υπουργοί που υπογράφουν την ΚΥΑ για την έκδοση των δελτίων μετακίνησης αναπήρων ανθρώπων, σεβόμενοι το Σύνταγμα, τους νόμους και τους πολίτες όπως οφείλουν, σημειώνουν ως αποδεκτά όλα τα εν ισχύ πιστοποιητικά αναπηρίας, τα οποία φυσικά έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ακριβώς όπως ορίζει η έννομη τάξη της Ελλάδας.
Έως πότε θα συνεχιστεί αυτό το “κρυφτούλι” πίσω από την αλήθεια, την οποία επισφραγίζει η έννομη τάξη της πατρίδας μας;
Όπως αυτή ορίζει, κάθε δημόσιο έγγραφο που φέρει την στρογγυλή σφραγίδα της ελληνικής δημοκρατίας είναι πανίσχυρο έναντι όλων και παράγει νόμιμα αποτελέσματα για τον κάτοχό του έως την ημερομηνία λήξης του.
Ως εκ τούτου, όλα τα εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας, από όλες τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, πρέπει να γίνονται δεκτά από οποιαδήποτε δημόσια και ιδιωτική υπηρεσία χωρίς την έκφραση ουδεμίας αντίρρησης.
Θα εναρμονιστεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της ελληνικής δημοκρατίας η λειτουργία των αρμοδίων Υπουργείων και των υπαγόμενων σε αυτά δημοσίων υπηρεσιών;
Ο κ. Πρωθυπουργός πρέπει να παρέμβει και να επιβάλλει το αυτονόητο στους δημοσίους λειτουργούς, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους και να λειτουργούν με αποκλειστικό στόχο την ταχεία και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Παρατίθεται η σχετική ΚΥΑ:

Κ.Υ.Α. 96327/2022
ΦΕΚ B’ 5411/19.10.2022
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τo έτος 2023 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –
ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη το Σύνταγμα, τους νόμους και τα Π.Δ. αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες
Στην παρ. 4, 5, 6 και 7, του άρθρου 1 παρατίθενται όλα τα πιστοποιητικά αναπηρίας, σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι.
4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ του π.δ. 611/77 (Α’ 198), του άρθρου 166 του ν. 2683/1999 (Α’ 19), των άρθρων 165 και 167 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 1 του ν. 4331/2015) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω.
5. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
6. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.
7. Οι τυφλοί και τα άτομα με νοητική υστέρηση με τον απαιτούμενο δείκτη νοημοσύνης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σοβαρής και βαριάς νοητικής υστέρησης, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Facebook Comments