Το ελληνικό κράτος “πυροβολεί” τα πόδια του!

Παρανόμως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες εκδίδουν εγκυκλίους απαιτώντας οι ανάπηροι άνθρωποι να προσκομίσουν για την εξυπηρέτησή τους από αυτές, αποκλειστικά και μόνο 1 είδος πιστοποιητικών αναπηρίας, αυτό των ΚΕ.Π.Α.