Η σημασία της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού

Η αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων μέσω της οποίας επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί από μια επιχείρηση.

Όμιλος ΟΤΕ: Διακρίσεις για την προετοιμασία των ανθρώπων του για τη νέα ψηφιακή εποχή

4 διακρίσεις για πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στον ψηφιακό του μετασχηματισμό και την προετοιμασία των ανθρώπων του για τη νέα ψηφιακή εποχή απέσπασε ο ΌΤΕ