Το προφίλ του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας

Το ελληνικό σύνταγμα αποδίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον ρόλο του αρχηγού του κράτους. Είναι δηλαδή ένας θεσμικός πυλώνας και ταυτόχρονα ρυθμιστής του πολιτεύματος (άρθρο 30 παρ.1 Σ). Επιπρόσθετα, είναι και ένα...