Η οδύσσεια των φιλελεύθερων στην Ελλάδα

Στο ελληνικό πολιτικό και κυρίως κομματικό σύστημα οι φιλελεύθεροι ενώ αποτελούν μια  μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού φαίνεται ότι πληρώνουν μεγάλο τίμημα τόσο σε εκλογικά ποσοστά όσο και σε ηθικό επίπεδο.

Το προφίλ του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας

Το ελληνικό σύνταγμα αποδίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον ρόλο του αρχηγού του κράτους. Είναι δηλαδή ένας θεσμικός πυλώνας και ταυτόχρονα ρυθμιστής του πολιτεύματος (άρθρο 30 παρ.1 Σ). Επιπρόσθετα, είναι και ένα...