Καρδιακά νοσήματα: Έτσι μπορούμε να τα προλάβουμε

Τα καρδιακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως. Πέρα από το φάσμα της νόσου με το οποίο είναι αντιμέτωπος ο ασθενής, υπάρχει σημαντικό κόστος σε πολλούς τομείς, όπως οικογενειακό,...