Τράπεζα Πειραιώς: Νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα με στόχο την ισότητα

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει το πρωτοποριακό πρόγραμμα ΕQUALL, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων