Νέα “μονοπάτια” ανοίγει η αντι HER2 θεραπεία στη διαχείριση του καρκίνου του μαστού

Η θεραπευτική προσέγγιση μίας νόσου τόσο ετερογενούς, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, σίγουρα δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, όσο και αν η πρόοδος της επιστήμης έχει καταστήσει εφικτή σήμερα την μακροχρόνια επιβίωση...