Αριστερή μυθολογία, ιδεολογική ηγεμονία και κρατισμός

Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους που καλλιεργείται συστηματικά από την αριστερά, και ιδιαίτερα από τον ΣυΡιζΑ, είναι ότι οι αριστερές ιδέες δεν υπήρξαν ποτέ στην εξουσία.