ΟΠΑΠ: Στα €13,79 η τιμή διάθεση των νέων μετοχών από επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021

H Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος εταιρικής χρήσης 2021, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της: 1....

Aλλαγή σε ότι αφορά την ημέρα εκκίνησης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς

Σε αλλαγή σε ότι αφορά την ημέρα εκκίνησης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε σε νέα ανακοίνωσής της η FTSE Russell