Ο Νότος δεν μπορεί να βασίζεται στη διαρκή και ισχυρή στήριξη της ΕΚΤ πλέον – Η στρατηγική του ΟΔΔΗΧ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν χρησιμοποίησε την ευελιξία του προγράμματος επανεπενδύσεων του PEPP για να στηρίξει τις χώρες του Νότου το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, κάτι που είχε ξεκάθαρα κάνει το αμέσως προηγούμενο δίμηνο, με τις...