ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Αναρτήθηκαν σήμερα στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2017») οι οριστικές πίνα