Σκότωσαν τους συντρόφους τους και νόμιζαν ότι είχαν διαπράξει το τέλειο έγκλημα και έψαχναν τους ενόχους στα κανάλια

Σκότωσαν τους συντρόφους τους και νόμιζαν ότι είχαν διαπράξει το τέλειο έγκλημα και έψαχναν τους ενόχους στα κανάλια. Υποθέσεις που συντάραξαν το πανελλήνιο.