ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Βαονάκης Ιωάννης

Δικηγόρος LL.B.Νομικής Σχολής Αθηνών, LL.M. Διεθνές Οικονομικό Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο

€3.000 αποζημίωση σε δανειολήπτη μετά από τηλεφώνημα εισπρακτικής εταιρείας

Του Γιάννη Βαονάκη. Με την με αρ. 1106/2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάζοντος ως Εφετείο, επιδικάστηκε τελεσίδικα υπέρ Δανειολήπτη αποζημίωση ποσού 3.000 ευρώ υπέρ δανειολήπτη σε βάρος συστημικής Τράπεζας για την παράνομη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων.

Κορωνοϊός και Πλειστηριασμοί

Του Γιάννη Βαονάκη. Τα μέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική Πολιτεία στο πλαίσιο της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης για τον κορωνοϊό COVID-19 είναι αναμφίβολα πολυάριθμα. Τι συμβαίνει όμως με τους πλειστηριασμούς όλο αυτό το διάστημα;

Ποινικές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τα μέτρα λόγω κορωνοϊού

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) στο ΦΕΚ Α’42/25.3.2020, στο άρθρο πρώτο της οποίας ορίζεται το περίγραμμα των μέτρων που θα ληφθούν δυνάμει εξουσιοδότησης που παρέχεται από αυτήν στο κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

Τραπεζική Διαμεσολάβηση: Ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών

Μία από τις πλέον σύγχρονες μορφές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αστικής ή εμπορικής φύσεως, μεταξύ των οποίων και οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, απαντά στον θεσμό της Διαμεσολάβησης, η οποία θεσμοθετήθηκε και νομοθετικά στην Ελλάδα ήδη από το 2010, ότε και τέθηκε σε ισχύ ο σχετικός Νόμος για τη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις (ν. 3898/2010).

Ποινικοποίηση της παρενοχλητικής παρακολούθησης («Stalking»)

Του Γιάννη Βαονάκη. Η παρενοχλητική παρακολούθηση (“stalking”), που συνίσταται από ένα φάσμα συμπεριφορών, μεταξύ των οποίων η επικοινωνία με το θύμα μέσω τηλεφώνου, επιστολών, γραπτών μηνυμάτων, e-mails, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου εν γένει αλλά και η άμεση προσέγγιση του θύματος, ενδεικτικά με την παρακολούθηση της οικίας ή του χώρου εργασίας καθώς και συγγενών και φίλων, ποινικοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα.

«Ψήφος Εμπιστοσύνης»: Τι ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα;

Του Ιωάννη Βαονάκη. Μία από τις βάσεις του Δημοκρατικού Πολιτεύματος είναι η Αρχή της δεδηλωμένης, με βάση την οποία, με απλά λόγια, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει την δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής για να αναλάβει και να ασκεί νομίμως τα καθήκοντά της, με βάση το άρθρο 84 του Συντάγματος. Τι είναι ακριβώς όμως αυτό που ορίζουμε ως «Ψήφος Εμπιστοσύνης»;

Νόμος Κατσέλη: Σε τι αφορά η πρόσφατη παράταση;

Του Γιάννη Βαονάκη. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (ΦΕΚ Α’221/31.12.2018), δόθηκε παράταση δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019 στην σχετική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»).

Πλειστηριασμός ακινήτου: Ποια είναι τα κυριότερα μέσα άμυνας του οφειλέτη;

Του Γιάννη Βαονάκη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι κατασχέσεις ακινήτων οφειλετών πιστωτικών ιδρυμάτων και ο ορισμός πλειστηριασμών γι’ αυτά, σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις και ηλεκτρονικών.