ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Βαονάκης Ιωάννης

Δικηγόρος LL.B.Νομικής Σχολής Αθηνών, LL.M. Διεθνές Οικονομικό Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο

Τραπεζική Διαμεσολάβηση: Ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών

Μία από τις πλέον σύγχρονες μορφές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αστικής ή εμπορικής φύσεως, μεταξύ των οποίων και οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, απαντά στον θεσμό της Διαμεσολάβησης, η οποία θεσμοθετήθηκε και νομοθετικά στην Ελλάδα ήδη από το 2010, ότε και τέθηκε σε ισχύ ο σχετικός Νόμος για τη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις (ν. 3898/2010).

Ποινικοποίηση της παρενοχλητικής παρακολούθησης («Stalking»)

Του Γιάννη Βαονάκη. Η παρενοχλητική παρακολούθηση (“stalking”), που συνίσταται από ένα φάσμα συμπεριφορών, μεταξύ των οποίων η επικοινωνία με το θύμα μέσω τηλεφώνου, επιστολών, γραπτών μηνυμάτων, e-mails, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου εν γένει αλλά και η άμεση προσέγγιση του θύματος, ενδεικτικά με την παρακολούθηση της οικίας ή του χώρου εργασίας καθώς και συγγενών και φίλων, ποινικοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα.

«Ψήφος Εμπιστοσύνης»: Τι ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα;

Του Ιωάννη Βαονάκη. Μία από τις βάσεις του Δημοκρατικού Πολιτεύματος είναι η Αρχή της δεδηλωμένης, με βάση την οποία, με απλά λόγια, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει την δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής για να αναλάβει και να ασκεί νομίμως τα καθήκοντά της, με βάση το άρθρο 84 του Συντάγματος. Τι είναι ακριβώς όμως αυτό που ορίζουμε ως «Ψήφος Εμπιστοσύνης»;

Νόμος Κατσέλη: Σε τι αφορά η πρόσφατη παράταση;

Του Γιάννη Βαονάκη. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (ΦΕΚ Α’221/31.12.2018), δόθηκε παράταση δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019 στην σχετική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»).

Πλειστηριασμός ακινήτου: Ποια είναι τα κυριότερα μέσα άμυνας του οφειλέτη;

Του Γιάννη Βαονάκη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι κατασχέσεις ακινήτων οφειλετών πιστωτικών ιδρυμάτων και ο ορισμός πλειστηριασμών γι’ αυτά, σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις και ηλεκτρονικών.

Είναι νόμιμη η παρακολούθηση εργαζομένων με κάμερες ασφαλείας;

Του Γιάννη Βαονάκη. Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας διευκολύνει την, χωρίς υψηλό κόστος, εφαρμογή των τεχνολογικών μέσων, μεταξύ άλλων, και στις επιχειρήσεις, τόσο για την ανάπτυξή της όσο και για την διασφάλιση θεμελιωδών αναγκών όπως αυτή της ασφάλειας.

Αγορές μέσω Internet: Αυτά είναι τα δικαιώματά σας

Του Γιάννη Βαονάκη. Σε μια εποχή όπως η σημερινή, όπου όλα κινούνται με ρυθμούς ραγδαίους και οι παραδοσιακές συνήθειες αγορών υπερακοντίζονται από νέες, προσαρμοσμένες στα κελεύσματα της εποχής, κανένας τομέας δε μένει ανεπηρέαστος.

Σας οφείλει μισθώματα ο μισθωτής σας; Αυτά είναι τα δικαιώματά σας

Του Γιάννη Βαονάκη. Είναι δυστυχώς συχνό το φαινόμενο να έχει συναφθεί μία μίσθωση, είτε επαγγελματική είτε κατοικίας, και ο μισθωτής να μην προβαίνει από δυστροπία στην καταβολή των συμφωνημένων μισθωμάτων προς τον εκμισθωτή. Ποια είναι όμως τα δικαιώματα του εκμισθωτή και σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί;

Το τοκοτέχνασμα των 360 ημερών και η επιβάρυνση των δανειοληπτών

Του Γιάννη Βαονάκη. Μεταξύ των άκυρων ως καταχρηστικών Γενικών Όρων Συναλλαγών που εντοπίζονται σε μεγάλο αριθμό τραπεζικών συμβάσεων για δανειακά προϊόντα, συμπεριλαμβάνεται συχνά και όρος σύμφωνα με τον οποίο οι τόκοι υπολογίζονται τοκαριθμικά, με βάση έτος 360 ημερών, αντί 365 ημερών, τις οποίες έχει κανονικά το ημερολογιακό έτος.