Το 2018 θα είναι, συνολικά, ένα ιδιαίτερα σημαντικό, δύσκολο και κρίσιμο έτος.

Στο βαθμό που δεν θα εκδηλωθούν σημαντικές εκπλήξεις, η ανάκαμψη της οικονομίας θα συνεχιστεί, και σχετικά θα ενδυναμωθεί, κατά τη νέα χρονιά. Η μεγέθυνση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα κινηθεί από 2,0% μέχρι 2,6% Η πρόβλεψη αυτή, στηρίζεται (εκτός των άλλων) σε περαιτέρω μεγέθυνση των επενδύσεων. Χωρίς ανάκαμψη των επενδύσεων, η οικονομία θα βρεθεί και πάλι σε οδυνηρή στασιμότητα.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2018 η μεταβολή των επενδύσεων σε σχέση με το 2017 αναμένεται στο 11,4%

Μεγαλύτερη ώθηση στις επενδύσεις το 2018 αναμένεται από τις ιδιωτικοποιήσεις και τις παραχωρήσεις που ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, για τις οποίες η διαδικασία αδειοδότησης των σχετικών επενδυτικών σχεδίων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ή ολοκληρώνεται Για το τρέχον έτος ο προγραμματισμός ενεργειών του ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνει την ολοκλήρωση περισσότερων διαγωνιστικών διαδικασιών από κάθε άλλο έτος από το 2011, συγκεκριμένα 14.

Όμως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άκριτη υιοθέτηση των εκτιμήσεων, με δεδομένη την αβεβαιότητα που ενυπάρχει αυτή καθ΄ αυτή στην επενδυτική διαδικασία, αλλά και την αποτυχία των  εκτιμήσεων για το προηγούμενο έτος (βεβαίως οι εκτιμήσεις αποδείχθηκαν λανθασμένες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος προσαρμογής). Για το έτος 2017, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2017, η εκτίμηση ήταν 9,1%, ενώ με τον Προϋπολογισμό του 2018, μειώθηκε στο 5,1%. Το πώς θα κλείσει είναι ακόμη το ζητούμενο. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία (ΕΛΣΤΑΤ), μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω για την εξέλιξη των επενδύσεων το 2017.

Ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου  αυξήθηκε περίπου  κατά 12,0% στην περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου πέρυσι. Όμως η αύξηση του Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερους ρυθμούς, περίπου στο 2,4% (αύξηση μικρότερη της αντίστοιχης πρόπερσι (5,0%).  H σημαντική διεύρυνση των αποθεμάτων στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου (+€2,45 δισ.), αποτελεί την κύρια αιτία των υψηλότερων επενδύσεων, καθώς σε αυτή οφείλεται το 80,5% της ανόδου τους,

Μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών πάγιου κεφαλαίου, ο εξοπλισμός μεταφορών αποτελεί τη μοναδική η οποία εμφανίζει αύξηση (κατά 63,4%) στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, αλλά έντονα φθίνοντα ρυθμό. Μεταξύ των υπόλοιπων κατηγοριών πάγιου κεφαλαίου, στις οποίες επικρατεί πτωτική τάση, η ευρύτερη υποχώρηση σημειώθηκε στις άλλες κατασκευές και τον εξοπλισμό τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, κατά 10,6% και 9,3%. Έπονται σε μείωση οι κατοικίες, παραμένοντας σε πτωτική τροχιά για ενδέκατο έτος, με ρυθμό που είναι ο μικρότερος από την αρχή της καθοδικής τους πορείας (7,8%, έναντι 15,2%). Οριακή κάμψη καταγράφεται στα αγροτικά προϊόντα (-0,5%), το μηχανολογικό εξοπλισμό (-0,4%) και τα λοιπά προϊόντα (-0,2%).

Ο στόχος δαπανών των  Δημοσίων Επενδύσεων για το 2018, έχει τεθεί και πάλι στα €6.750 εκατ., όπως και τα προηγούμενα τρία έτη  παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό και τεκμηριωμένο ότι στην Ελλάδα οι δημόσιες επενδύσεις έχουν τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή από όλες τις άλλες δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού.

Για το 2017 υπολογίζεται ότι οι πραγματοποιημένες δαπάνες του ΠΔΕ θα υπολείπονται του στόχου περίπου κατά 500 εκατομμύρια, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού. Μέχρι και τον Νοέμβριο του 2017 είχαν εκταμιευθεί 3058 δις ευρώ. Είναι δύσκολο να εκταμιεύθηκαν  τα υπόλοιπα 3692 δις το Δεκέμβριο.

Facebook Comments