Η Ν.Δ εισέρχεται στο 2023 και την τελική ευθεία προς τις εθνικές εκλογές με ισχυρό προβάδισμα 7.8% έναντι στο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό στην πρόθεση ψήφου 32.6% έναντι 24.8%.

Σύμφωνα με την Opinion Poll για το TheToc.gr, τα δύο πρώτα κόμματα αυξάνουν την δημοσκοπική τους επίδοση σε σχέση με τις αρχές Δεκεμβρίου κατά 0.5% και 0.6% αντίστοιχα, συνεχίζονταςτην πορεία αύξησης των δυνάμεών τους και αύξησης της συσπείρωσής τους.

Ωστόσο ηαύξηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να παίρνει τις απαραίτητες διαστάσεις, ώστε ναέχουμε κάποια σημαντική μείωση της διαφοράς ( η διαφορά μειώθηκε μόλις 0.1% τοντελευταίο μήνα, έμεινε δηλαδή ουσιαστικά σταθερή). Σημειώνουμε ότι σε σχέση με την πρώτη μέτρηση του 2022 υπάρχει αύξηση της Ν.Δ κατά 1.4% και του ΣΥΡΙΖΑ κατά5.2%, κάτι που κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου έφερε μείωση της διαφοράςαπό 11.6% στο 7.8%.

Επίσης, επισημαίνουμε ότι όταν βλέπουμε την πρόθεση ψήφου επίτων εγκύρων η Ν.Δ συγκεντρώνει 34.2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 26% , η διαφορά δηλαδήγίνεται 8.2%.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στο 10% ( 10.5% επί των εγκύρων),σημειώνοντας μείωση 1.2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο και 4.2% σε σχέση με τις αρχέςτου 2022. Τα υπόλοιπα κόμματα σημειώνουν επιδόσεις: Κ.Κ.Ε 4.5%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ4%, ΜΕΡΑ 25 2.7% και ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 2.3% , οι οποίες επί των εγκύρων είναιαντίστοιχα 4.7%, 4.2%, 2.8% και 2.4%.

Οι Έλληνες υποδέχονται το 2023 με  το 37.7% να δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετάαισιόδοξοι για την πορεία της χώρας και της ζωής τους, το 27.5% λίγο και το27.5% καθόλου. Τα προβλήματα που τους απασχολούν και θεωρούν ότι ότι είναιπιο σημαντικά είναι η ακρίβεια με 64.5%, τα εθνικά θέματα που φαίνεται νααπασχολούν όλο και περισσότερο με 30.4% και η ενεργειακή κρίση/τα τιμολόγια τηςενέργειας με 16.5%, ενώ ακολουθούν τα προβλήματα του ΕΣΥ με 12.7% και η ανεργία12.2% . Οι υποκλοπές απασχολούν το 4.7%. Σημειώνεται, ότι ο κάθε ερωτώμενοςείχε την δυνατότητα να απαντήσει αυθόρμητα μέχρι τρία προβλήματα.

Για την ακρίβεια: Είναι σημαντικό για την ερμηνείαάρα και για την όποια κοινωνική, πολιτική συμπεριφορά απέναντι στο πρόβλημα τηςακρίβειας και των ανατιμήσεων, ότι το 42.6% της κοινής γνώμης θεωρεί ως βασικήαιτία για την δημιουργία του προβλήματος την διεθνή συγκυρία. Ασφαλώς το 45% δείχνειτην Κυβέρνηση και την Πολιτική της ως βασική αιτία, αλλά πρακτικά μιλάμε γιαμια κοινωνία που ερμηνεύει σε σημαντικό βαθμό όσα γίνονται υπό το πρίσμα τωνδιεθνών εξελίξεων.

Όσον αφορά στα μέτρα της Κυβέρνησης το 38.2% θεωρεί θετικήπρωτοβουλία το καλάθι του νοικοκυριού με το 56.5% να έχει αντίθετη άποψη και το46.7% θετική άποψη για το νέο επίδομα για την αγορά τροφίμων που θα υλοποιηθείμε το 49.7% να έχει αντίθετη άποψη. Μάλιστα, το τελευταίο θεωρείται από το 9.2%ως μια σημαντική βοήθεια, από το 32.9% ως μια μικρή αλλά αναγκαία βοήθεια καιαπό το 53.6% ως μια σχεδόν μηδαμινή βοήθεια. Μελετώντας τους πίνακες τωναναλύσεων ανά κόμμα , γίνεται φανερό ότι πέραν της οξύτητας του προβλήματος τηςακρίβειας, υπάρχει και το θέμα της κομματικής πόλωσης που επηρεάζει τις απαντήσεις.Για παράδειγμα, το 68.4 των ψηφοφόρων της Ν.Δ έχει θετική άποψη για το  καλάθι του νοικοκυριού και το 74.3% για το νέομέτρο για την αγορά τροφίμων, ενώ στους ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά αυτάγίνονται 18% και 28.8% αντίστοιχα. Πλειοψηφικά θετική στάση πάνω από τον μέσοόρο παίρνουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 50.4% θετικές απόψεις για τοκαλάθι και 54.7% για το νέο επίδομα για τα τρόφιμα.

Ιδιαίτερη αξία πάντως για την συνολική αποτύπωση της ικανοποίησηςτων πολιτών από το πως έχει χειριστεί συνολικά η Κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειαςκαι πως έχει στηρίξει τα νοικοκυριά με όσα μέτρα έχει πάρει στο διάστημα τωντελευταίων μηνών , έχει η απάντηση στην συνολική ερώτηση. Σ΄αυτή το 48.1%απαντά θετικά για την συνολική στάση και τα μέτρα της Κυβέρνησης , με το 49.8%να έχει αρνητική άποψη. Μοιάζει σαν μια κοινωνία χωρισμένη στα δύο.

Σε κάθε περίπτωση η ακρίβεια δυσκολεύει τα νοικοκυριά καιιδιαίτερα τις πιο ευπαθείς ομάδες. Το 16.9% δηλώνει ότι δεν μπορεί ναανταποκριθεί, το 41.7% ότι αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες, το 30.3%ότι δυσκολεύεται αλλά ανταπεξέρχεται και το 10.2% ότι  δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από την κατάσταση.

Από πολιτικής άποψης έχει σημασία ότι ενώ το 48.1%δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την στάση και τα μέτρα της Κυβέρνησηςγια την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 21.5% δηλώνει ότι θα ήταν καλύτερα ταπράγματα αν είχαμε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ , με το 71.5% να έχει αντίθετη άποψη. Μόνοανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πλειοψηφική απάντηση ότι ταπράγματα θα ήταν καλύτερα( 51.8%). Ανάμεσα στους ψηφοφόρους των  άλλων κομμάτων τα ποσοστά που θεωρούν ότι τα  πράγματα θα ήταν καλύτερα είναι: Ν.Δ 11.3%,ΠΑΣΟΚ 14%, Κ.Κ.Ε 21.4%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 26.7% και ΜΕΡΑ 25 30.8%.

Για Qatargate και υποκλοπές

Το θέμα της εμπλοκής της Εύας Καϊλή στο Qatargate δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα απ΄ότι φαίνεται από τον πίνακα συγκριτικής αξιολόγησης των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Στην ερώτηση ποιος πλήττεταιπερισσότερο από το σκάνδαλο η σειρά είναι : Η Ελλάδα 25.7%, το Πολιτικό Σύστημα21.5%, το Ευρωκοινοβούλιο 18.3%, το ΠΑΣΟΚ 9%, ενώ το 14.8% θεωρεί ότι δεν πλήττεταικανένας ιδιαίτερα. Όσον αφορά στον χειρισμό της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ απέναντι στοπρόβλημα, το 43.2% θεωρεί ότι ήταν σωστός, με το 42% να έχει αντίθετη άποψη.Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ , το 61% τον θεωρεί ορθό και το 32.8%έχει αντίθετη άποψη.

Σχετικά με το πως έχουν χειριστεί την υπόθεση τωνυποκλοπών η Κυβέρνηση, η Αντιπολίτευση και η Δικαιοσύνη είναι σημαντικό εύρημα-μήνυμα και προς τις τρεις πλευρές ότι το ισοζύγιο θετικών- αρνητικώναξιολογήσεων είναι καθαρά αρνητικό και για τους τρεις. Για τον Πρωθυπουργόκαι την Κυβέρνηση θετική άποψη έχει το 29.8% έναντι 58.6% που έχει αρνητική, γιατην Δικαιοσύνη είναι 25.8% έναντι 57.9% και για την Αντιπολίτευση 22.1% έναντι55%.

Ικανοποίηση από κυβερνητικό έργο και Πρωθυπουργό,αντιπολίτευση , δημοφιλία Πολιτικών αρχηγών και καταλληλότητα για Πρωθυπουργός

Ικανοποιημένο από το κυβερνητικό έργο δηλώνει το 38.8%,με το 60.8% να έχει αντίθετη άποψη. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησηςβρίσκονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 69.1%, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ με66.7% και του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με 45.3%. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ηικανοποίηση είναι στο επίπεδο του 15.5%. Στον χώρο του Κέντρου η ικανοποίησηείναι 42.8%.

Την ίδια στιγμή η ικανοποίηση από την αντιπολιτευτικήπολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι 12.6% με το 86% να έχει αντίθετη άποψη. Τομεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ με 28.5%, ενώσε όλα τα άλλα κομματικά ακροατήρια η ικανοποίηση κυμαίνεται από 3% έως 12.3%.Στον χώρο του Κέντρου η ικανοποίηση είναι της τάξης του 11%.

Η ικανοποίηση από την συνολική παρουσία και το έργο τουΠρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη βρίσκεται στο 40.8% ( 2% περισσότερο από τηνικανοποίηση από το κυβερνητικό έργο) με το 58.5% να έχει αντίθετη άποψη. Ταμεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης βρίσκονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με72.2% και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 50.7%. Στον χώρο του Κέντρου η ικανοποίηση φτάνειτο 47%.

Ο Πρωθυπουργός είναι ο δημοφιλέστερος Πολιτικός Αρχηγόςμε 48% θετικές απόψεις, ακολουθούν οι Ν. Ανδρουλάκης, Α.Τσίπρας και Δ.Κουτσούμπας με 30.7%, 30.3% και 29.5% αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν ο Γ. Βαρουφάκηςμε 19% και ο Κ. Βελόπουλος με 15.6%

Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης προηγείται στην δυνατότηταδιαχείρισης κρίσιμων κυβερνητικών τομέων έναντι του Α. Τσίπρα. Πιο μεγάληείναι η υπεροχή στα θέματα εξωτερικής πολιτικής με 58.3% έναντι 18.1%, στοΜεταναστευτικό με 48.4% έναντι 19.3%, στα θέματα Οικονομίας και Ανάπτυξης με47.5% έναντι 22.7%, στην αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και εγκληματικότηταςμε 46.2% έναντι 18.6%. Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας προηγείται με 36.9%έναντι 26.4% , ενώ η υπεροχή διατηρείται αλλά μειώνεται η διαφορά στα θέματαθεσμών και διαφάνειας με 35.4% έναντι 27%, διαφθοράς με 32.3% έναντι 26.2%, με την διαφορά να μειώνεται περισσότερο στα θέματα κοινωνικής πολιτικής και τηνστήριξη των ασθενέστερων με 36.4% έναντι 33.4%. Επίσης το 42.7% δηλώνει ότι τονεμπιστεύεται περισσότερο απ΄ότι τον Α. Τσίπρα που επιλέγεται από το 22.3%, ενώτο 35.9% τον θεωρεί ειλικρινή έναντι 23.9% που επιλέγει τον Α.Τσίπρα.

 Ως καταλληλότερο για Πρωθυπουργό επιλέγει το 45.4% τον Κ.Μητσοτάκη έναντι του 22.9% που επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα και του 29.6% πουεπιλέγει τον Κανένα. Τις καλύτερες επιδόσεις ο Κ. Μητσοτάκης παρουσιάζειανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 80.6% έναντι 6% του Α. Τσίπρα και τους ψηφοφόρουςτου ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που επιλέγεται από το 62.5% έναντι του 15.6% που επιλέγει τονΑ. Τσίπρα. Στον χώρο του Κέντρου επιλέγεται από το 53.7% έναντι του 15.3% πουεπιλέγει τον Α. Τσίπρα.

Το 29% προτιμά αυτοδύναμη Κυβέρνηση Ν.Δ , το 18.8%Κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, το 17.5% Κυβέρνηση συνεργασίας μεκορμό την Ν.Δ, το 7.8% αυτοδύναμη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το 14.7% κάποιο άλλοσχήμα( οικουμενική, Κυβέρνηση τεχνοκρατών κ.ά) . Στον χώρο του Κέντρου το31.9% προτιμά αυτοδύναμη Κυβέρνηση Ν.Δ, το 25.9% Κυβέρνηση συνεργασίας με κορμότην Ν.Δ , το 15.3% Κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ , το 5.6%αυτοδύναμη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

 Η παράσταση νίκης δίνει συντριπτικό αποτέλεσμα υπέρ νίκηςτης Ν.Δ στις ερχόμενες εκλογές . Αυτό πιστεύει το 64.7% έναντι 18.9% που θεωρείότι θα νικήσει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.

Tο σύνολο των παραπάνωαποτελεσμάτων, Tο σύνολο των ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων εξηγούν και τααποτελέσματα στην πρόθεση ψήφου που παρουσιάσαμε στην αρχή. Έχει πάντωςενδιαφέρον ως μια προσέγγιση του τι μπορεί να συμβεί στην προοπτική δεύτερωνεκλογών, αν δεν σχηματιστεί Κυβέρνηση από τις πρώτες. Ασφαλώς το ερώτηματίθεται σε απόσταση από το κλίμα , από τα ισχυρά διλήμματα που θα τίθενται μεταξύπρώτων και δεύτερων εκλογών. Ωστόσο, φαίνεται η τάση ενίσχυσης των δύο πρώτωνδυνάμεων με ταυτόχρονη συμπίεση των ποσοστών των υπολοίπων κομμάτων . Στηνπρόθεση ψήφου η Ν.Δ αυξάνει την δημοσκοπική επίδοσή τα κατά 2.5% και ο ΣΥΡΙΖΑ  1.4% ( άθροισμα 4% ) και διαμορφώνεται Ν.Δ 35.1%( 36.7% επί των εγκύρων) , ΣΥΡΙΖΑ 26.2% ( 27.4%), ΠΑΣΟΚ 8.8% ( 9.2) , Κ.Κ.Ε4.2% ( 4.4%) , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3.6% ( 3.8%), ΜΕΡΑ 25 2.2% ( 2.3%) , ΕΛΛΗΝΕΣΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 1.9% ( 2%) με τους Αναποφάσιστους να είναι 10.8% ( 11.3%)

 

Facebook Comments