Αναβάθμισε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar, αναβαθμίζοντας το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB (low) με σταθερές προοπτικές (trend), από τη βαθμίδα BB (high) – που ήταν μία βαθμίδα χαμηλότερα από τη λεγόμενη επενδυτική – και τις σταθερές προοπτικές. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έλαβε επενδυτική βαθμίδα για πρώτη φορά από το 2009.

Η αναβάθμιση αντανακλά την άποψη της DBRS ότι, σύμφωνα με το εντυπωσιακό ιστορικό της Ελλάδας, οι ελληνικές αρχές θα παραμείνουν προσηλωμένες στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας ότι ο δείκτης του δημόσιου χρέους θα παραμείνει σε πτωτική τάση. Τα μέτρα στήριξης που σχετίζονται με την ενέργεια δεν εμπόδισαν το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο να φτάσει σε πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ το 2022. Ο Οίκος αναμένει τώρα πλεόνασμα 1,1% φέτος και 2,1% το 2024. Από το αποκορύφωμά του το 2020, ο λόγος του δημόσιου χρέους έχει μειωθεί κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες, εκ των οποίων 23 π.μ. πέρυσι, επωφελούμενος από τη δημοσιονομική εξυγίανση και την ισχυρή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Η σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και του χρέους ενισχύεται από την ισχυρή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την εφαρμογή ενός συνετού δημοσιονομικού σχεδίου.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες του 2002, σημειώνει ο οίκος, η ελληνική οικονομία επέδειξε ανθεκτικότητα, καταγράφοντας ανάπτυξη κατά 5,9% με συνεχή βελτίωση στην αγορά εργασίας, με στήριξη την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και την ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου. Καθώς συνεχίζεται η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), οι επενδύσεις θα παραμείνουν σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης, αν και υπάρχουν εξωτερικοί καθοδικοί κίνδυνοι.

Η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας, τονίζει η DBRS, αντανακλά επίσης την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα θεσμικά όργανα της ευρωζώνης. Επομένως, η Ελλάδα εξακολουθεί να επωφελείται από ισχυρή στήριξη και χρηματοδοτικά οφέλη σε περιόδους κρίσεων, ιδίων με τα νέα εργαλεία της ΕΕ που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Facebook Comments