Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να διανείμουν συνολικά κεφάλαια ύψους 875 εκατ. ευρώ σε σύνολο 3,6 δισ. ευρώ που ήταν τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2023.

Η επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διανομές κεφαλαίων προς τους μετόχους τους αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον κλάδο καθώς επισφραγίζει την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα και την έξοδο από την κρίση. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την επενδυτική διάθεση για τις μετοχές τους, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, κάτι που ήδη άρχισε ένα φαίνεται στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η Alpha Bank θα διανείμει 122 εκατ. ευρώ (το 20% των κερδών του 2023), με το μισό από αυτό το ποσό ή 61 εκατ. ευρώ να είναι σε μορφή buybacks και το υπόλοιπο (0,026 ευρώ ανά μετοχή) να είναι με τη μορφή μερίσματος.  Η Τράπεζα Πειραιώς θα διανείμει 79 εκατ. ευρώ (10% των κερδών του 2023) ή μέρισμα 0,063 ευρώ ανά μετοχή. Η Eurobank θα διανείμει 342 εκατ. ευρώ (30% των κερδών του 2023) ή μέρισμα 0,0933 ευρώ ανά μετοχή.  Η Εθνική θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους 332 εκατ. ευρώ, ή 0,36 ευρώ ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό ύψους 30% επί των καθαρών κερδών του 2023.

Κατά τον οίκο αξιολόγησης Fitch, αυτές οι διανομές είναι μέτριου μεγέθους, ιδιαίτερα για τις τράπεζες που διαθέτουν μικρότερα, αν και ακόμη επαρκή, κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας. «Αναμένουμε ότι θα αυξηθούν σταδιακά μεσοπρόθεσμα, χωρίς να επηρεαστεί η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών χάρη στην καλή παραγωγή κερδών και τη συνεχιζόμενη μείωση του ποσοστού των αναβαλλόμενων φόρων επί του κεφαλαίου», όπως σημειώνει ενώ τονίζει πως η έγκριση του SSM αποτελεί άλλο ένα σημάδι εξομάλυνσης του κλάδου και αντικατοπτρίζει την ουσιαστικά βελτιωμένη δημιουργία κερδών, την αποκατάσταση της κεφαλαιακής θέσης και την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ποιότητας ενεργητικού.

Και κατά τους επενδυτικούς οίκους οι διανομές αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια και να ευθυγραμμιστούν με την… ευρωπαϊκή κανονικότητα. Σύμφωνα με την Jefferies, η μερισματική απόδοση των ελληνικών τραπεζών, από το 4% περίπου που διαμορφώνεται σήμερα, θα αυξηθεί σε 10% σε μέσο όρο το 2026 και θα ευθυγραμμιστεί με τις μερισματικές αποδόσεις των τραπεζών της ΕΕ με τους δείκτες αποπληρωμής από το 10-30% σήμερα, θα φτάσουν το 50% έως το 2026. Ανάλογες είναι και οι εκτιμήσεις της Axia Research.

Σε αυτό το πλαίσιο, διεθνείς και εγχώριοι επενδυτικοί οίκοι επιβεβαιώνουν τη θετική τους άποψη για τις προοπτικές των μετοχών των ελληνικών τραπεζών προβλέποντας σημαντική άνοδο των αποτιμήσεων και των τιμών τους.

 Όπως σημείωσε η Goldman Sachs οι μετοχές των ελληνικών συστημικών τραπεζών αναμένεται να ανακάμψουν από τις απώλειες που κατέγραψαν το τελευταίο διάστημα, με… αιτία και αφορμή την έγκριση του SSM για τη διανομή μερισμάτων, ενώ εκείνες που θα δώσουν το μεγαλύτερο μέρισμα αναμένεται να υπεραποδώσουν. Κατά την αμερικάνικη τράπεζα, η πτώση  που σημείωσαν τις προηγούμενες εβδομάδες, οφείλεται στην άνοδο των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων λόγω και του γενικότερου κλίματος που επικράτησε στα ομόλογα έπειτα από τη  σειρά μακροοικονομικών ανακοινώσεων που έδειξαν υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη (Ισπανία, Γερμανία, ζώνη του ευρώ) από τον αναμενόμενο. Η Goldman δίνει σύσταση «αγοράς» στην Eurobank με 12μηνη τιμή στόχο τα 2,5 ευρώ, είναι «αγοραστής» και για στην Εθνική Τράπεζα με τιμή – στόχο τα 10 ευρώ καθώς και στην Τράπεζα Πειραιώς με τιμή – στόχο τα 5,30 ευρώ, ενώ τηρεί ουδέτερη στάση στην Alpha με τιμή – στόχο τα 1,95 ευρώ.

«Θεωρούμε αυτή τη διανομή μερίσματος ως το τελευταίο βήμα στην επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κανονικότητα, σηματοδοτώντας το τέλος της κρίσης που επηρέασε σοβαρά τον κλάδο ιδιαίτερα από το 2010 έως το 2015», επισημαίνει από την πλευρά της η Axia Research. Θεωρεί ότι αυτό το ρυθμιστικό πράσινο φως για την πληρωμή μερισμάτων θα λειτουργήσει ως καταλύτης για το περαιτέρω re-rating των μετοχών των ελληνικών τραπεζών. Έτσι, επαναλαμβάνει τις αξιολογήσεις buy για όλες τις τράπεζες καθώς εξακολουθεί να βλέπει ανοδικά περιθώρια έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξει, με αμετάβλητες τιμές τιμές-στόχους οι οποίες τοποθετούνται στα 2,30 ευρώ για την Alpha Bank, στα 2,50 ευρώ για την Eurobank, στα 8,80 ευρώ για την Εθνική και στα 5,0 ευρώ για την Πειραιώς ενώ θα αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις μας πιο κοντά στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου.

Η Deutsche Bank πιστεύει ότι η επιστροφή στις διανομές κεφαλαίων προς του μετόχους σε συνδυασμό με την ισχυρή αύξηση των δανείων αναμένεται να στηρίξουν την άνοδο των μετοχών των συστημικών τραπεζών. Έτσι, η Deutsche Bank τηρεί σύσταση Buy και για τις τέσσερις, ενώ ανέβασε την τιμή-στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς στα 4,70 ευρώ από 4,20 πριν, για την Eurobank στα 2,75 ευρώ από 2,55 ευρώ πριν, για την Εθνική Τράπεζα στα 9,50 ευρώ από 8,95 ευρώ πριν και για την Alpha Bank την διατήρησε στα 2,20 ευρώ. Όπως τονίζει, αν και σε όρους δεικτών αποτίμησης οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών ενδέχεται να μην εμφανίζονται πλέον υπερβολικά φθηνές, ωστόσο ανάλογη αξία δεν υπάρχει σε άλλες τράπεζες στην Ε.Ε.

Καταλύτη για νέο re-rating των μετοχών των ελληνικών τραπεζών θεωρεί και η Eurobank Equities την έγκριση του SSM για τη διανομή μερισμάτων για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έτσι δηλώνει αγοραστής των ελληνικών τραπεζών και δίνει τιμή στόχο 2,41 ευρώ για την Alpha Bank, τα 10,37 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και τα 5,78 ευρώ για την Πειραιώς.  «Μετά από μια περίοδο υποαπόδοσης (>15%) από τον Μάρτιο έναντι των τραπεζών της περιφέρειας της ΕΕ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του σχετικού discount σε όρους P/TBV των ελληνικών τραπεζών σε πάνω από 20% λόγω ανησυχιών για την ευαισθησία των εγχώριων τραπεζών στον κύκλο μείωσης επιτοκίων και της αβεβαιότητας για το μέγεθος των μερισμάτων, θεωρούμε ότι η έγκριση του SSM και η πιθανή έναρξη αναβαθμίσεων στα guidance των διοικήσεων, μπορεί να προκαλέσει ένα ράλι ανακούφισης», όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή.

Facebook Comments