ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Αθανασόπουλος Βασίλης

Πολιτικός Επιστήμονας, M.A, Ευρωπαϊκές Σπουδές & Διπλωματία

Σύνταγμα 2019 – Μια χρήσιμη οριοθέτηση

Το ελληνικό σύνταγμα του 1975, με τις αναθεωρήσεις του 1986,2001, 2008 και τώρα 2019 φαίνεται να επισφραγίζει θεσμικά το χρονικό πλαίσιο της μεταπολίτευσης. Στην υπό εξέταση αναθεώρηση του 2019, γενικότερα φαίνεται να ρυθμίζονται ορισμένα ζητήματα που δεν είχαν ολοκληρωθεί στις προηγούμενες αναθεωρήσεις.