Ήρωες

Το ανθρώπινο είδος επιβίωσε, επιβιώνει και θα συνεχίσει να επιβιώνει