Οι νέες και οι νέοι στην πρώτη γραμμή

Οι εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου αποτέλεσαν μια κρίσιμη αναμέτρηση για την πολιτική σκηνή της χώρας. Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτών των εκλογών ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι...