ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Βαονάκης Ιωάννης

Δικηγόρος LL.B.Νομικής Σχολής Αθηνών, LL.M. Διεθνές Οικονομικό Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο

Έχει «ημερομηνία λήξης» ο «Νόμος Κατσέλη»;

Ο ν. 3869/2010 (ή, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, «Νόμος Κατσέλη»), ψηφίστηκε το έτος 2010 με σκοπό να ρυθμίσει τις οφειλές φυσικών προσώπων χωρίς πτωχευτική ικανότητα που έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, ακόμα και με διαγραφή, κατά περίπτωση, και του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών των προσώπων αυτών.

Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή: Ένα πολύτιμο όπλο στα χέρια του δανειολήπτη

Με βάση πλήθος δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα Δικαστήρια ολόκληρης της χώρας, έχουν κριθεί ως παράνομοι λόγω καταχρηστικότητας Γενικοί Όροι Συναλλαγών που περιλαμβάνονται σε τραπεζικές συμβάσεις.

Ακατάσχετο αναδρομικών συντάξεων ή καθυστερημένων μισθών για οφειλές στο Δημόσιο

Σύμφωνα με τον Νόμο, ορίζεται ακατάσχετο ποσό για μισθούς, συντάξεις και εφάπαξ ασφαλιστικά βοηθήματα εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ (άρθρο 31 παρ. 1 ΚΕΔΕ).

Πώληση «κόκκινων» δανείων σε Funds: μια τολμηρή νομική σκέψη…

Μεγάλη συζήτηση γίνεται εδώ και μήνες για την επικείμενη πώληση «κόκκινων» δανείων από ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε αλλοδαπά, κατά κύριο λόγο, funds και μάλιστα σε αξίες υποπολλαπλάσιες της κατά την Τράπεζα ονομαστικής αξίας τους, ενδεχομένως και 5-10% επ’ αυτής.

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω της εισφοράς Ν. 128/75

Με την πρόσφατη υπ’ αρ. 23/2017 Απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου ακυρώνει στο σύνολό της Διαταγή Πληρωμής που εξέδωσε Τράπεζα κατά δανειολήπτη λόγω παράνομης μετακύλισης και ανατοκισμού της Εισφοράς του ν. 128/75

Μέχρι €150 η ευθύνη του κατόχου κάρτας για συναλλαγές χωρίς την έγκρισή του

Με δεδομένη την εφαρμογή των capital controls κατά τα τελευταία δύο σχεδόν έτη, γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη η ανάγκη χρήσης «πλαστικού» χρήματος, δηλαδή πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών αντί για μετρητά, ακόμα και από πολίτες που στο παρελθόν δεν συνήθιζαν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως οι κάρτες.

«ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ»: Νομική αντιμετώπιση

Ολοένα και αυξάνονται οι οφειλέτες πιστωτικών ιδρυμάτων που λαμβάνουν επιστολή χαρακτηρισμού τους ως «Μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες» από τις Τράπεζες, ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμής οι δανειολήπτες που μέχρι σήμερα έχουν λάβει τέτοιου είδους επιστολή ξεπερνούν τις 300.000.

Ενδοοικογενειακή βία: Η νομική αντιμετώπιση

Ως κοινωνικό φαινόμενο η ενδοοικογενειακή βία απαντά ανέκαθεν, ως επί το πλείστον σε πατριαρχικές οικογένειες, και συνδέεται άρρηκτα, αλλά όχι αποκλειστικά, με την υποβάθμιση των δικαιωμάτων της γυναίκας και την υπεροχή του άντρα στον κοινωνικό θεσμό της οικογένειας.

Καταδολίευση Δανειστών: Οι προϋποθέσεις και οι έννομες συνέπειές της

Καταδολίευση Δανειστών υφίσταται, με απλά λόγια, όταν κάποιος, ενώ οφείλει (“οφειλέτης”), προκειμένου να αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το πρόσωπο στο οποίο οφείλει (“δανειστής”), απαλλοτριώνει, δηλαδή μεταβιβάζει ή αποξενώνεται με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά ή εν μέρει, από περιουσιακά του στοιχεία.