ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Βαονάκης Ιωάννης

Δικηγόρος LL.B.Νομικής Σχολής Αθηνών, LL.M. Διεθνές Οικονομικό Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο

Πως να προστατεύσω το λογαριασμό μου από κατάσχεση τράπεζας;

Του Γιάννη Βαονάκη. Είναι συχνό φαινόμενο να κατάσχονται ποσά που αποτελούν καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών, για οφειλές που αυτοί έχουν προς πιστωτικά ιδρύματα ή και ιδιώτες. Πώς όμως μπορεί κάποιος να προστατεύσει τις καταθέσεις αυτές και μέχρι ποιου ύψους;

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός των εκκρεμών δικογράφων;

Με το ν. 4745/2020 προβλέφθηκε η υποχρέωση επαναπροσδιορισμού όλων των αιτήσεων που εκκρεμούν για συζήτηση στον α’ βαθμό δικαιοδοσίας, δηλαδή στα Ειρηνοδικεία, με δικάσιμο μετά την 15η Ιουνίου 2021.

Νόμος Κατσέλη: Τι πρέπει να κάνουν άμεσα όλοι όσοι έχουν εκκρεμή υπόθεση

Του Γιάννη Βαονάκη. Στο Νόμο 4745/2020 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»), προκειμένου αυτές να εκδικαστούν σε πολύ συντομότερο διάστημα από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την εκδίκασή τους.

€3.000 αποζημίωση σε δανειολήπτη μετά από τηλεφώνημα εισπρακτικής εταιρείας

Του Γιάννη Βαονάκη. Με την με αρ. 1106/2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάζοντος ως Εφετείο, επιδικάστηκε τελεσίδικα υπέρ Δανειολήπτη αποζημίωση ποσού 3.000 ευρώ υπέρ δανειολήπτη σε βάρος συστημικής Τράπεζας για την παράνομη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων.

Κορωνοϊός και Πλειστηριασμοί

Του Γιάννη Βαονάκη. Τα μέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική Πολιτεία στο πλαίσιο της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης για τον κορωνοϊό COVID-19 είναι αναμφίβολα πολυάριθμα. Τι συμβαίνει όμως με τους πλειστηριασμούς όλο αυτό το διάστημα;

Ποινικές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τα μέτρα λόγω κορωνοϊού

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) στο ΦΕΚ Α’42/25.3.2020, στο άρθρο πρώτο της οποίας ορίζεται το περίγραμμα των μέτρων που θα ληφθούν δυνάμει εξουσιοδότησης που παρέχεται από αυτήν στο κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

Τραπεζική Διαμεσολάβηση: Ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών

Μία από τις πλέον σύγχρονες μορφές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αστικής ή εμπορικής φύσεως, μεταξύ των οποίων και οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, απαντά στον θεσμό της Διαμεσολάβησης, η οποία θεσμοθετήθηκε και νομοθετικά στην Ελλάδα ήδη από το 2010, ότε και τέθηκε σε ισχύ ο σχετικός Νόμος για τη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις (ν. 3898/2010).