Κι όμως… Οι νέοι δεν ξέρουν που βρίσκεται η Ελλάδα στο χάρτη (video)

Αρκετοί απάντησαν πως δεν γνωρίζουν, άλλοι έδειξαν την Αμερική, την Ασία, ακόμη και την Αυστραλία. Άλλοι απάντησαν πως σε ολόκληρο το χάρτη απεικονιζόταν η χώρα