Αι Ευχαί

Ο τίτλος φαινομενικά ταιριάζει στο πνεύμα των ημερών όσο και αν αυτές έχουν απωλέσει σε μεγάλο βαθμό το γιορτινό χαρακτήρα τους