To «φλέγον» θέμα για την ελληνική αγορά δεν είναι άλλο από την επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών από τις αναδυόμενες όπου και είχε υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης, της απειλής για Grexit και της επιβολής των capital controls, από τους index providers MSCI και FTSE το 2013 και το 2015 αντίστοιχα

To X.A βρίσκεται από το περασμένο φθινόπωρο σε συνεχή επαφή με τους δύο οίκους, ώστε να επικοινωνήσει τις βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί στην ελληνική αγορά και να επισημάνει τα… κουτάκια που ήδη έχει «τσεκάρει«, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις για να ανέβει κατηγορία και να επαναλάβει την επιτυχία του 2001 όταν και τότε είχε εισέλθει στην ελίτ των ώριμων αγορών.

Όπως έχει επανειλημμένως επισημάνει η διοίκηση της ΕΧΑΕ, αυτός αποτελεί βασικός στόχος και εκτιμάται πως μπορεί να επιτευχθεί έως τα μέσα του 2024, για αυτόν τον λόγω και έχει δημιουργηθεί και ειδική ομάδα από τον Όμιλο η οποία είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους οίκους.

Όπως τόνισε και ο κ. Νικόλαος Πορφύρης, Επιτελικός Διευθυντής Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών & Διεθνών Δραστηριοτήτων του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε πρόσφατη παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, η επανένταξή στο καθεστώς της αναπτυγμένης αγοράς αποτελεί μέρος των έξι πυλώνων του εθνικού σχεδίου ώστε να βοηθήσει στην επέκταση των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα.

Προϋπόθεση για την αναβάθμιση του Χ.Α είναι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας καθώς και να υπάρχει επαρκής κεφαλαιοποίηση των μετοχών σε ελεύθερη διασπορά (free float). Επομένως πρέπει να αποτελεί εθνικό στόχο μαζί με την ανάκτηση του investment grade.

Αυτή η εξέλιξη έχει σημαντικά οφέλη όπως η βελτίωση της «φήμης» του Χ.Α και της Ελλάδας διεθνώς, η ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων, η χαμηλότερη μεταβλητότητα της αγοράς και οι υψηλότερες αποτιμήσεις των μετοχών, που σημαίνει χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου για τις ελληνικές εισηγμένες.

Τον Απρίλιο θα γίνει η αξιολόγηση από την MSCI για το κατά πόσο η Ελλάδα πληροί τα κριτήρια (τα οποία εκτιμάται πως θα ικανοποιούνται), ενώ τον Ιούνιο θα ακολουθήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις και εάν το Χ.Α μπορεί να αναβαθμιστεί. Έως τον Σεπτέμβριο θα γίνει η αξιολόγηση από τον FTSE με τις ανακοινώσεις να ακολουθούν (Σεπτέμβριος).

H MSCI και ο FTSE θέτουν κάποια ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για να μπορέσει μία αγορά να περάσει στην κορυφαία αυτή κατηγορία, με την Ελλάδα να έχει ακόμα κάποιες εκκρεμότητες. Πάντως, από τον Δεκέμβριο του 2021 το Χ.Α ήδη πληροί όλα τα ποιοτικά κριτήρια αγοράς για αναβάθμιση από τον FTSE.

Ποια είναι αυτά τα κριτήρια και σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με αυτά;

Παίρνοντας για παράδειγμα τις «απαιτήσεις» της MSCI, η οποία και αναμένεται να είναι η πρώτη που θα προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση, είναι τα εξής:

1 – Βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας: Το ακαθάριστο κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα πρέπει να είναι 25% πάνω από το όριο της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις χώρες υψηλού εισοδήματος (στα 13.000 δολ.) για τρεις συνεχόμενες χρονιές. Αυτό το κριτήριο η Ελλάδα το ικανοποιεί.

2 – Προσβασιμότητα της αγοράς: Να είναι ανοιχτή σε ξένη ιδιοκτησία μετοχών, να υπάρχει ευκολία ροής κεφαλαίου, αποτελεσματικότητα του λειτουργικού πλαισίου, διαθεσιμότητα επενδυτικών εργαλείων και σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου. Η Ελλάδα έχει έδαφός να καλύψει ακόμα, ειδικά στο λειτουργικό πλαίσιο του δανεισμού μετοχών και του short selling.

3 – Κριτήριο μεγέθους και ρευστότητας. Σε ότι αφορά τη ρευστότητα, η ετήσια μέση αξία συναλλαγών (δείκτης ATVR) θα πρέπει να διαμορφώνεται στο 20% τουλάχιστον, κάτι που η ελληνική αγορά το ικανοποιεί.

Σε ότι αφορά το μέγεθος, πρέπει τουλάχιστον πέντε εισηγμένες να πληρούν τα κριτήρια συνολικής κεφαλαιοποίησης και κεφαλαιοποίησης των μετοχών που είναι σε ελεύθερη διασπορά (free float). Αυτά τοποθετούνται, από την MSCI για παράδειγμα, στα 4,278 δισ. δολ. και στα 2,139 δισ. δολ. αντίστοιχα.

Η Ελλάδα δεν πληροί αυτό το ποσοτικό κριτήριο, αν και κινείται στο όριο για να το ικανοποιήσει. Ωστόσο το «οριακό» δεν είναι αρκετό καθώς η MSCI πρέπει να πειστεί ότι η αναβάθμιση θα είναι μη αναστρέψιμη και αυτό σημαίνει πως πρέπει οι δύο παραπάνω κεφαλαιοποιήσεις να ενισχυθούν αρκετά πάνω από τα όρια, για τουλάχιστον 5 εισηγμένες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να πέσουν κάτω από αυτά.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της αύξησης των μετοχών σε ελεύθερη διασπορά, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με την πώληση των μεριδίων που κατέχει το κράτος σε ελληνικές εισηγμένες, Η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες, π.χ, θα «απελευθερώσει» μετοχές στην αγορά, ανεβάζοντας έτσι την κεφαλαιοποίησης του free float.

Επίσης, μία εισαγωγή ορόσημο, όπως αυτή του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, εκτός του ότι θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του Χ.Α ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, θα αυξήσει τον αριθμό των εισηγμένων που πληρούν τα κριτήρια μεγέθους.

Τέλος, για τις ελληνικές εταιρείας που έχουν βάση στο εξωτερικό ή έχουν διπλή εισαγωγή, το υπουργείο Οικονομικών, η ΕΧΑΕ και οκ εταιρείες μπορούν, σε μία συντονισμένη προσπάθεια, να επισημάνουν στην MSCI πως μπορεί να τις θεωρήσει ως πιθανές υποψήφιες για κατηγοριοποίηση στην αγορά του Χ.Α, κάτι που επίσης θα ενισχύσει και την ρευστότητα αλλά και το κριτήριο μεγέθους για την Ελλάδα.

Facebook Comments